Hà Nội Hóa đơn điện tử như thế nào được xem là hợp pháp?

x_splendid

New Member
Nghị định số 119/2018/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 12/9/2018 quy định về hóa đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Theo đó, ngoài những quy định về đối tượng sử dụng, Nghị định cũng nêu rõ các trường hợp HĐĐT hợp pháp và HĐĐT không hợp pháp.

Nghị định số 119/2018/NĐ-CP sẽ có hiệu lực từ ngày 01/11/2018 tới đây nêu rõ, hóa đơn điện tử hợp pháp khi đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin cùng các điều kiện dưới đây.1, Được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế
Trường hợp này, cần đảm bảo nguyên tắc như:

Nhận biết được hóa đơn được in từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;
Không bắt buộc có chữ ký số;
Khoản chi mua hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền được xác định là khoản chi có đủ hóa đơn, những chứng từ hợp pháp khi xác định nghĩa vụ về thuế.
2, Hóa đơn điện tử gồm các loại
Hóa đơn giá trị gia tăng: là loại hóa đơn áp dụng cho đối tượng người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Cụ thể, hóa đơn GTGT bao gồm cả hóa đơn được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế;

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn áp dụng cho đối tượng là người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp;

Và một số loại hóa đơn khác gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hay các chứng từ điện tử có tên gọi khác.

Các loại HĐĐT nêu trên phải theo định dạng chuẩn dữ liệu do Bộ Tài chính quy định.
 
Top