Mẫu hợp đồng thử việc

gvlawyers

Member
Khi bắt đầu 1 đơn vị mới, người lao động thì lo không được hưởng đủ quyền lợi, người thuê lao động thì lo không tìm được người có năng lực. Vậy nên mới cần đến hợp đồng thửu việc.

Hợp đồng thử việc là văn bản ràng buộc giữa người sử dụng lao động và người lao động trước khi bắt đầu một công việc. Công ty luật gvlawyers cung cấp Mẫu Hợp đồng thử việc mới nhất, chuẩn xác nhất hiện nay.

MẪU HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC MỚI NHẤT, CHUẨN XÁC NHẤT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———
………, ngày…… tháng …… năm ……
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
Số:………………
Căn cứ Bộ luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 18/6/2012;
Căn cứ nhu cầu và năng lực của hai bên,

Hôm nay, tại……………………………………………………………………..
Chúng tôi gồm:
BÊN A (NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG) (1) :………………………..………
Đại diện (2):……………………………… Chức vụ:……………………………
Quốc tịch: …………………………………………………………….………….
Địa chỉ (3): ………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………………………………….
Mã số thuế: ………………………………………………………………………
Số tài khoản: …………………………………………………………………….
Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………….

XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/mau-hop-dong-thu-viec-moi-nhat-chuan-xac-nhat/?lang=vi
 
Top