Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

gvlawyers

Member
Bạn muốn tìm thông tin về bảo hiểm xã hội tự nguyện? Vềmức đóng bảo hiểm, mức hưởng bảo hiểm như thế nào? Tất cả những thông tin bạn cần biết đều được tổng hợp trong bài viết này. Vậy hãy tham khảo bài viết “Bảo hiểm xã hội tự nguyện – Những thông tin bạn cần biết” để tự có câu trả lời cho bản thân nhé.

1. HIỂU THẾ NÀO VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN CHO ĐÚNG?
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người tham gia sẽ được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của chính mình. Dựa theo khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, công dân từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì đều có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
1138
2. MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN ĐƯỢC TÍNH NHƯ THẾ NÀO?
Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng hai chế độ như sau: Hưu trí và tử tuất. Từ đó, người tham gia bảo hiểm có thể đảm bảo cuộc sống cho mình khi không thể làm việc được. Tương ứng với hai chế độ bảo hiểm sẽ có hai cách tính bao gồm:

Chế độ hưu trí:
Điều kiện để hưởng lương hưu: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội trở lên

Theo điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức lương hưu hàng tháng sẽ được tính như sau:

Mức lương = Bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội x Tỷ lệ hưởng
XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-nhung-thong-tin-ban-can-biet/?lang=vi
 
Top