Cách phòng chống mối cho công trình xây dựng đúng cách

dietcontrungtphcm

New Member
https://dietcontrungtphcm.net/cach-phong-chong-moi-cho-cong-trinh-hieu-qua/
Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng lâu dài đối với các công trình xây dựng. Đặc biệt đối với những công trình có quy mô lớn, nhà cao tầng hay những công trình xây dựng ở vùng địa lý có mối hoạt động; Trung tâm KHKT Lâm Nghiệp đã hướng dẫn áp dụng Tiêu chuẩn “TCVN 7958 : 2008 Bảo vệ công trình xây dựng – Phòng chống mối cho công trình xây dựng mới” vào công tác quản lý, thi công, giám sát, nghiệm thu phòng chống mối cho công trình xây dựng như sau:
TCVN-7958

PHẠM VI ÁP DỤNG PHÒNG CHỐNG MỐI CÔNG TRÌNH
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu, các phương pháp phòng chống mối áp dụng cho các công trình xây dựng mới có sử dụng vật liệu có chứa xenlulô làm kết cấu. Hoặc có chứa đựng, lưu trữ những vật liệu, tài liệu có thành phần cấu tạo chứa xenlulô. Tiêu chuẩn này không được áp dụng cho những công trình đê đập và cây trồng. Đối tượng cần được xử lý chủ yếu là các loại mối phá hoại công trình xây dựng. Ví dụ như: mối nhà, mối đất, mối gỗ khô, mọt cánh cứng…

PHÂN LOẠI YÊU CẦU PHÒNG CHỐNG MỐI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH
Loại A
Là các công trình có yêu cầu phòng chống mối mức độ cao. Gồm các công trình đặc biệt, công trình cao tầng, công trình có niên hạn từ 100 năm trở lên. Các bảo tàng, thư viện, nơi lưu trữ, cơ quan văn phòng, công trình văn hóa lịch sử, nhà kho , nhà sản xuất có chứa hoặc sử dụng các thành phẩm quý có chứa xenlulo
Loại B
Công trình có yêu cầu phòng chống mối mức khá. Gồm các công trình có niên hạn sử dụng từ 50 năm cho đến 100 năm.
Loại C
Các công trình có yêu cầu phòng chống mối mức trung bình. Gồm các công trình có niên hạn sử dụng từ 20 đến 50 năm. Nhà ít tầng xây dựng ở những vùng có mối hoạt động.
Loại D
Các công trình có yêu cầu phòng chống mối mức thấp. Gồm các công trình ít quan trọng được xây dựng ở vùng địa lý không có mối hoạt động. Ví dụ như: nhà kho, nhà sản xuất làm bằng những vật liệu không chứa chất xenlulo. Nhà có chứa hoặc sử dụng, gia công những loại thành phẩm không chứa chất xenlulo.
Công trình loại A, B là những công trình phải thực hiện các biện pháp phòng chống mối ngay từ khi lập dự án thiết kế và khi thi công xây dựng. (Phải đề xuất các phương án, biện pháp cụ thể ngay từ khi lập dự án và thiết kế xây dựng).
Công trình loại C là loại công trình có thể xem xét để áp dụng một phần các biện pháp chống mối. Nhưng chủ yếu là phải xử lý thuốc chống mối cho những bộ phận kết cấu, bộ phận trang trí và hệ thống cửa bằng gỗ hoặc vật liệu xenlulo. (có đề xuất phương án, biện pháp cụ thể ngay từ lúc lập dự án và thiết kế xây dựng).
Công trình loại D là loại công trình không áp dụng ngay các biện pháp phòng chống mối trong khi thiết kế, thi công xây dựng.
Phòng chống mối cho công trình
 
Top