Những loại hình kinh doanh cần có điều lệ công ty

gvlawyers

Member
LOẠI HÌNH KINH DOANH NÀO CẦN XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY?
Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, các loại hình tổ chức bắt buộc phải có Điều lệ công ty gồm:

 • Loại hình công ty hợp danh.
 • Loại hình công ty cổ phần.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Theo Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 21 Nghị định 78/2014/NĐ – CP của Chính phủ quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân không yêu cầu cần có mẫu điều lệ công ty.
 • 1143
 • LƯU Ý KHI XÂY DỰNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐÚNG QUY ĐỊNH
  • Điều lệ cần được soạn thảo phải được thông qua họp và biểu quyết đúng quy định. Điều lệ công ty sẽ do người có quyền hạn ký xác nhận.
  • Mỗi công ty sẽ có một bản Điều lệ công ty riêng phù hợp với cơ cấu tổ chức và tình hình thực tế của công ty. Tránh những trường hợp sao chép của công ty khác.
  • Pháp luật trao cho doanh nghiệp quyền tự quyết trong việc xây dựng Điều lệ công ty. Nhưng doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nội dung không được trái với pháp luật và không xâm phạm quyền và lợi ích của bên thứ ba khác.
XÊM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/huong-dan-luu-y-cach-soan-mau-dieu-le-cong-ty-dung-quy-dinh/?lang=vi
 
Top