Cung cấp dịch vụ tố tụng dân sự

gvlawyers

Member
Dịch vụ tố tụng dân sự Global Vietnam Lawyers cung cấp bao gồm:
  • Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu tài sản;
  • Luật sư tư vấn pháp luật liên quan về quyền thừa kế, tài sản thừa kế, thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, tư vấn về quyền khởi kiện của đương sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình
  • Luật sư tư vấn quy định pháp luật, tham gia tranh tụng tại tòa và thực hiện các bước theo quy định về giải quyết tranh chấp về hợp đồng dân sự
  • Đối với vấn đề bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, luật sư tư vấn, hướng dẫn về quyền lợi của bên bị hại, nguyên đơn, bị đơn, người liên quan, tư vấn quy định pháp luật về bồi thường thiệt hại làm cơ sở khởi kiện, bảo vệ và tranh tụng tại tòa án
  • Tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quốc tịch
  • Luật sư của GV Lawyers tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp khác về dân sự mà pháp luật có quy định.
  • Luật sư tham gia tố tụng và giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ
  • Tư vấn quyền lợi và nghĩa vụ của các bên, tư vấn quy trình khởi kiện, bảo vệ quyền lợi và tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp đất đai
XEM THÊM:https://gvlawyers.com.vn/to-tung-dan-su/?lang=vi
 
Top