Mức lương tối thiểu vùng

gvlawyers

Member
Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được công ty luật GVLAWYERS tổng hợp như sau:
MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2020 CẬP NHẬT MỚI NHẤT
Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp căn cứ theo Điều 3 Nghị định 90/2019, cụ thể:
  • Lương tối thiểu từ 4.18 triệu đồng/tháng lên 4.42 triệu đồng/tháng(tăng 240.000 đồng/tháng) đối với Vùng I
  • Lương tăng từ 3.71 triệu đồng/tháng lên 3.92 triệu đồng/tháng(tăng 210.000 đồng/tháng) đối với vùng II
  • Vùng III: Tăng từ 3.25 triệu đồng/tháng lên 3.43 triệu đồng/tháng(tăng 180.000 đồng/tháng);
  • Vùng IV: Tăng từ 2.92 triệu đồng/tháng lên 3.07 triệu đồng/tháng(tăng 150.000 đồng/tháng).
Như vậy, mức lương tối thiểu vùng đã có sự thay đổi đáng kể so với năm cũ, từ đó bảo đảm cuộc sống cho người lao động.
1151

ĐỐI TƯỢNG NÀO SẼ ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2020
  • Những cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và những cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động
  • Doanh nghiệp được thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
  • Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
  • Hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, liên hiệp hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê người lao động theo hợp đồng lao động.
XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/cap-nhat-muc-luong-tot-thieu-vung-ap-dung-moi-nhat/?lang=vi
 
Top