Search results

  1. daututhudong

    Toàn quốc Trader là gì? Có những loại trader nào? Làm thế nào trở thành trader chuyên nghiệp?

    Trader là gì? Trong thị trường tài chính, Trader là thuật ngữ dùng để chỉ các cá nhân thực hiện các giao dịch, mua bán các sản phẩm tài chính ngoại hối (Forex – Foreign Exchange) như: ngoại tệ, hối phiếu, cổ phiếu, chứng khoán, cặp tiền tệ trên thị trường forex, chỉ số, vàng bạc, cryptocurrency...
Top