thùng rác 24ol

  1. vuthithinh

    Toàn quốc Cung cấp thùng rác rẻ thùng rác công cộng 240l lh 0911.041.000

    Với thói quen vứt rác của người dân Việt Nam hiện nay chính bỏ chung tất cả các loại rác sinh hoạt vào một thùng rác duy nhất, chưa có thói quen phân loại rác để thuận lợi cho quá trình thu gom và xử lý rác. Hầu hết tất cả người dân đều cho rằng việc phân loại rác là nhiệm vụ của đơn vị thu gom...
Top