No More Results
About fibovietnam01

Basic Information

NGÀY SINH (Chú ý, đây là thông tin BẮT BUỘC, bạn phải nhập)
December 12, 1990 (28)
About fibovietnam01
Họ và tên của bạn:
1userfield[field8_set]=1
Địa chỉ:
1userfield[field2_set]=1
Điện thoại của bạn:
1userfield[field11_set]=1
Yahoo Nick:
1userfield[field10_set]=1
Nghề Nghiệp Của Bạn:
1userfield[field4_set]=1
Giới tính:
Undisclosed
Quốc gia:
Vietnam
Con giáp:
ti
Tên Người Yêu:
1userfield[field9_set]=1
Giới tính của bạn:
Boy
Biography:
1userfield[field1_set]=1
Interests:
1userfield[field3_set]=1

Chữ ký


[/COLOR][/FONT][/U][/I][B][FONT=Verdana, sans-serif][COLOR=#0070c0]Trần Thị Mỹ Hoà[/COLOR][/FONT][/B][FONT=Verdana, sans-serif][COLOR=#0070c0]E:[/COLOR][/FONT][EMAIL=hoa.ttm@fibo.vn][FONT=Verdana, sans-serif]hoa.ttm@fibo.vn[/FONT][/EMAIL][FONT=Verdana, sans-serif][COLOR=#0070c0]P: 08.7303 7399 (ext:1599)HP: 0906 890 934W:[/COLOR][/FONT][URL=http://www.fibo.vn/]www.fibo.vn[/URL][COLOR=#0070c0]–[/COLOR][URL=http://www.fibopay.com/][FONT=Verdana, sans-serif]www.fibopay.com[/FONT][/URL][/SIZE][/COLOR][/COLOR]

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
21
Bài viết trung bình mỗi ngày
0.01
General Information
Lần cuối
19-08-2011 10:38 AM
Tham gia ngày
17-08-2011
Loading...