Tab Content
No More Results
About anpijsc

Basic Information

NGÀY SINH (Chú ý, đây là thông tin BẮT BUỘC, bạn phải nhập)
January 1, 1980 (39)
About anpijsc
Họ và tên của bạn:
1userfield[field8_set]=1
Địa chỉ:
1userfield[field2_set]=1
Điện thoại của bạn:
1userfield[field11_set]=1
Yahoo Nick:
1userfield[field10_set]=1
Nghề Nghiệp Của Bạn:
1userfield[field4_set]=1
Giới tính:
Undisclosed
Quốc gia:
Vietnam
Con giáp:
ti
Tên Người Yêu:
1userfield[field9_set]=1
Giới tính của bạn:
Boy
Biography:
1userfield[field1_set]=1
Interests:
1userfield[field3_set]=1

Chữ ký


-----------------------------------------
[B][URL="http://www.anysew.vn/"]www.anysew.vn[/URL][/B]
S? 8, Hu?nh V?n Ngh?, K?T m?i S?i ??ng, Long Bi?n, H? N?i
?i?n tho?i: (+84-4) 3 873 7788 Fax: (+84-4) 3 873 7778
Email: [email]anpi@anpi.vn[/email]

Chuy?n cung c?p:
[URL="http://www.anysew.vn/Default.aspx"]Ph? t?ng m?y may[/URL] | [URL="http://www.anysew.vn/Default.aspx"]Thi?t b? m?y may[/URL] | [URL="http://www.anysew.vn/Default.aspx"]Linh ki?n m?y may[/URL]-245

Thống kê


Tổng số bài
Tổng số bài
3
Bài viết trung bình mỗi ngày
0.00
General Information
Lần cuối
09-12-2011 01:37 PM
Tham gia ngày
01-12-2011
Loading...