Toàn quốc Bạn biết gì về barner ? – Vô hiệu hoá các tài khoản cá nhân ?

camino1683

New Member
Hãy suy nghĩ về các mạng xã hội, bạn có cấu hình trên. Ngoài các công trình lớn, chẳng hạn như Facebook, Twitter, LinkedIn và Instagram, bạn vẫn có tài khoản nào trên các trang web như Tumblr, Google+ hoặc thậm chí MySpace? Gì về tài khoản của bạn Reddit?

Những trang web mua sắm bạn đã đăng ký trên? Những người thường có thể bao gồm thông tin được lưu trữ trên Amazon, Gap.com , Macys.com và những người khác.

Để thoát khỏi các tài khoản này, đi đến thiết lập tài khoản của bạn và chỉ cần tìm một tùy chọn để hoặc vô hiệu hóa, loại bỏ hoặc đóng tài khoản của bạn. Tùy thuộc vào tài khoản, bạn có thể tìm thấy nó dưới Security hoặc bảo mật, hoặc một cái gì đó tương tự.

Nếu bạn đang gặp rắc rối với một tài khoản cụ thể, hãy thử tìm kiếm trực tuyến cho "Làm thế nào để xóa", theo sau là tên của tài khoản mà bạn muốn xóa. Bạn sẽ có thể tìm thấy một số hướng dẫn về làm thế nào để xóa tài khoản cụ thể.


Nếu vì một số lý do bạn không thể xóa tài khoản, thay đổi các thông tin trong tài khoản để một cái gì đó khác hơn so với thông tin thực tế của bạn. Một cái gì đó giả hoặc hoàn toàn ngẫu nhiên.


Những loại Banner phổ biến tạp chí – báo giấy. Đây là dạng banner truyền bá trong những ấn phẩm cầm tay như tạp chí – báo giấy. Kích thước sẽ phụ thuộc vào người dàn Layout của ấn phẩm (hoặc qui định của tòa báo).
 

eutmm99

New Member
Ðề: Bạn biết gì về barner ? – Vô hiệu hoá các tài khoản cá nhân ?

Cảm ơn bạn!
 
Top