Hướng dẫn Cách móc rèm đúng cách

vimaxpharma

Member
Mẫu này là một cách tuyệt vời để làm rèm cửa xinh xắn của riêng bạn, nhưng bạn sẽ phải mất một số công việc để xác định kích thước, vì có nhiều kích thước cửa sổ khác nhau, ngay cả trong chính ngôi nhà của bạn. Chọn màu sắc phù hợp với chủ đề màu phòng của bạn.

Lưu ý : Những rèm cửa này được làm việc theo chiều dọc, từ bên này sang bên kia, chúng không được làm việc từ dưới lên hoặc từ trên xuống.


Các bước
 1. Hình ảnh có tiêu đề Rèm cửa Bước 1
  1
  Móc một mảnh nhỏ để xác định máy đo của bạn. Dưới đây là một gợi ý về cách làm điều đó. Chuỗi 14, sau đó tạo 1 dc trong chuỗi thứ tư từ hook của bạn (chuỗi này được tính là dc đầu tiên), 1 dc trong mỗi 9 chuỗi tiếp theo. Làm vài hàng 10 dc. Đo chiều dài của hàng 10 dc của bạn. Hãy nhớ rằng, chiều dài có nghĩa là từ dc đầu tiên đến dc cuối cùng của hàng vì các màn cửa này được làm việc theo chiều dọc.

 2. Hình ảnh có tiêu đề Rèm cửa Bước 2
  2
  Đo chiều dài của cửa sổ của bạn. Lấy chiều dài của cửa sổ của bạn và chia nó cho chiều dài của hàng 10 dc của bạn. Lấy số đó và nhân nó với 10 (là số dc bạn có trong mẫu mẫu của bạn) để lấy số lượng dc bạn cần cho rèm cửa của bạn.

 3. Hình ảnh có tiêu đề Rèm cửa Bước 3
  3
  Sử dụng bất kỳ số lượng dc cho một mảnh mẫu. Mẫu này chỉ sử dụng 10 dc làm ví dụ. Nếu bạn sử dụng 5 dc và nó đo được 2 inch (5,1 cm) và chiều dài cửa sổ của bạn là 40 inch (101,6 cm). Bạn sẽ chia 40 inch (101,6 cm) cho 2 inch (5,1 cm) để lấy 20, sau đó nhân 20 với 5 dc, điều này cho bạn biết rằng bạn cần 100 dc.

 4. Hình ảnh có tiêu đề Rèm cửa Bước 4
  4
  Biết bao nhiêu mũi khâu bạn cần cho mỗi hàng. Nhưng bạn cần thêm 1 vì nó cần kết thúc trên một số không đồng đều để làm cho các cạnh hoạt động đúng. Sau đó, bạn cần thêm 3 điểm nữa cho chuỗi bắt đầu được tính là dc đầu tiên. Vì vậy, lấy số bạn nhận được ở trên và thêm 4 số nữa, đây là số lượng khâu bạn cần cho chuỗi bắt đầu của bạn.

 5. Hình ảnh có tiêu đề Rèm cửa Bước 5
  5
  Đối với rèm cửa theo mẫu này, chúng tôi đã bắt đầu với ch 171.Nhưng điều này có thể không phù hợp với bạn vì cửa sổ của bạn có thể có kích thước khác (chiều rộng của cửa sổ mà các rèm cửa này được tạo ra là 37 inch từ đỉnh của trang trí đến phía dưới của trang trí với chiều rộng rèm kéo dài thêm một vài inch dưới bảng trang trí dưới cùng) và thước đo của bạn có thể khác với ở đây, vì bạn có thể móc chặt hơn hoặc lỏng hơn. Vì vậy, tốt nhất là kiểm tra máy đo của bạn trước khi bắt đầu.
  • Hàng đầu tiên: 1 dc trong chuỗi thứ tư từ hook (cái này được tính là dc đầu tiên). 1 dc trong mỗi ch đến hết hàng, lần lượt.
  • Hàng 2 đến 7: Ch 2 (được tính là dc đầu tiên, ở đây tôi đã thử nghiệm với ch 2 và ch 3, nhưng ch 2 có vẻ tốt hơn. Chỉ cần đừng làm quá chặt). 1 dc trong 3 giây tiếp theo, ch 1, bỏ qua st tiếp theo, * 1 dc ở st tiếp theo. ch 1, bỏ qua st * tiếp theo, lặp lại từ * đến * đến 4 mũi khâu cuối cùng, 1 dc trong 4 mũi khâu cuối cùng, lần lượt. Điều này mang lại cho rèm cửa của bạn một cái nhìn "lưới".
  • Hàng 8: 1 dc ở mỗi st đến hết hàng, lần lượt.
  • Lặp lại 7 hàng "lưới" và 1 hàng tất cả dc cho đến khi chiều rộng mong muốn.

 6. 6
  Treo rèm cửa của bạn. Nếu bạn có thanh treo rèm loại tròn, bạn có thể dệt thanh xuyên qua các mắt lưới trên cùng của màn cửa dưới 4 dc trên mỗi hàng. Nếu bạn không có thanh tròn, hãy thêm nhiều hơn vào chiều dài của rèm cửa để bạn có thể gấp chúng lại ở phía trên và khâu lại để làm tay áo cho thanh treo rèm trượt qua.
>>> https://vesinhhaotam.com/dich-vu/giat-ghe-sofa/
 
Top