Recent content by thuytrang128

  1. T

    TP.HCM Đang khai giảng khóa huấn luyện an toàn sử dụng điện

    Đang khai giảng khóa huấn luyện an toàn điện những NGUY CƠ GÂY RA TAI NẠN ĐIỆN GIẬT. Làm cho người học Hiễu rõ những nguy cơ gây ra điện giật trong Quy trình sản xuất: Vật dẫn để trần. Ổ cắm và phích cắm, dây dẫn điện Ko đảm bảo không có nối đất hoặc nối đất không tốt Mạch điện bị quá tải...
Top